Մեր աշխատանքի հաջողության
գրավականը ակնհայտ աճող
պացիենտների հոսքն է DAC:

Նոր Արեշ, Այվազովսկու 30


Տիգրան Մեծի 43
  Գլխավոր       Ծառայություններ       Բժիշկի մասին       Գնացուցակ       Հետադարձ կապ    

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր ստոմատոլոգ-իմպլանտոլոգ Արտակ Բաղդասարյանի կողմից մատուցվում են հետևյալ ստոմատոլոգիական ծառայությունները՝

  1․ Վիրաբուժական ծառայություն
 •  Բարդ կիսառետենցված ատամի հեռացում
 •  Աբսցեսների բացում
 •  Մանր նոյագոյացությունների հեռացում
 •  Ապեկէկտոմիա, լնդերի վիրաբուժական հատում լնդային պլաստիկայով
 •  Լնդագրպանիկների կյուրետաժ
  2․ Դենտալ իմպլանտացիա
 • Տարբեր երկրների արտադրության իմպլանտների տեղադրում, այդ թվում բարդ իրավիճակներում՝ սինուսլիֆթինգ բաց և փակ, սինուսգռաֆտ մեմբրանաների կիրառմամբ, ոսկրային պատվաստուկների կիրառում և այլն
    Իմպլանտացիայի պլանավորման փուլում իրականացվում է պացիենտի առողջական վիճակի ընդհանուր գնահատում, լրացվում է ստոմ․ քարտ, անհրաժեշտության դեպքում նշանակվում է լաբորատոր հետազոտություն, տրվում է երաշխիք։
  3․ Օրթոպեդիկ ծառայություն

    Անշարժ կոնստրուկցիաներ
 • Մետաղապլասմասե պսակ
 • Մետաղակերամիկական պսակ
 • Ցիրկոնիումի դիոքսիդի հենքով պսակ
 • E-MAX press կերամիկական պսակ
 • Ամբողջաձույլ պսակ
 • ամբողջաձույլ շտիֆտեր
 • Վինիրներ՝ կոմպոզիտային, կերամիկական, ցիրկոնային, լյուվինիր
     Շարժական կոնստրուկցիաներ
 • Մետաղական պրոթեզ 
 • Բյուգելային պրոթեզ
 • Ատաչմենային բյուգել
 • Նեյլոնային բյուգել
 • Շարժական պլասմասե պրոթեզ
 • Ակրիլ ֆրի պլաստմասե պրոթեզ
 • Փափուկ երկշերտ պրոթեզ
 • Ճկվող սիլիկոնե պրոթեզ/վալոպլաստ/
  4․ Թերապևտիկ ծառայություն
 • Կարիեսի բուժում
 • Պուլպիտի բուժում
 • Պերիոդոնտիտների բուժում
 • Ատամների էմալապատում և ֆտորապատում
 • Կարիեսի կանխարգելում
 • Ատամնաքարերի մաքրում ուլտրաձայնային սարքով
 • Բոլոր տեսակի լնդաբորբերի բուժում՝ գինգիվիտ, պարոդոնտիտ, պարոդոնտոզ
 • Էսթետիկ ռեստավրացիաներ
 • կոնստրակտ համակարգ ապակյա թելի կիրառմամբ՝բացակա ատամի վերականգնում առանց հարևան ատամի տաշվածքի
   Ծառայություններն իրականացվում են եվրոստանդարտ տեխնիկայի կիրառմամբ՝ արմատախողովակների լիցքը կատարվում է գուդապերչա շտիֆտերով՝ լատերալ և վերտիկալ կոնդեսացիայի եղանակով, էնդոմոտորի և էնդոֆայլերի կիրառմամբ։ Արմատախողովակներ լիցքերը կատարվում են ռենտգեն/վիզիոգրաֆ/ կոնտրոլի ներքո։ Ատամների ռեստավրացիաները կատարվում են 5-րդ սերնդի նանոհիբրիդային լուսային կարծրեցման պլոմբանյութերի օգտագործմամբ, ապակեթելային և ցիրկոնային շտիֆտերի կիրառմամբ։


Մեր աշխատանքները              


  
       

Created by Planet.AM